தொழிற்சாலை & சான்றிதழ்

தொழிற்சாலை சுற்றுப்பயணம்

DIE-CASTING

நடிப்பதற்கு இறக்க

LED CHIPS STICKING

SMT இயந்திரங்கள்

TEST LAB

சோதனை ஆய்வகம்

PRODUCTION LINE

உற்பத்தி வரிசை

AGING TEST

வயதான சோதனை

PACKING STORAGE

பேக்கிங் சேமிப்பு

சான்றிதழ்

CE

CE சான்றிதழ்

LVD

LVD சான்றிதழ்

RoSHS

RoHS சான்றிதழ்

SAA

SAA சான்றிதழ்